Privacyverklaring persoonsgegevens

Cesaroefentherapie Weultjes, gevestigd aan Collendoorn 10, 8103 RJ Raalte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Marleen Weultjes,
Collendoorn 10,
8103 RJ Raalte
0572-360150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.cesar-raalte.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Cesaroefentherapie Weultjes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt mondeling in de praktijk, schriftelijk of telefonisch,

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Cesaroefentherapie Weultjes verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Gezondheid
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. De praktijk verzamelt de gegevens die betrekking hebben op de behandeling van clienten jonger dan16 jaar. Mits er toestemming is van ouders of voogd..
- Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Cesaroefentherapie Weultjes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Cesaroefentherapie Weultjes verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn en omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst.

Bewaartermijn persoonsgegevens.

Cesaroefentherapie Weultjes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de wettelijk bepaalde bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Cesaroefentherapie Weultjes verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cesaroefentherapie Weultjes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cesaroefentherapie Weultjes gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cesaroefentherapie Weultjes. Ook heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Cesaroefentherapie Weultjes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Cesaroefentherapie Weultjes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Cesaroefentherapie Weultjes via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Bel voor een afspraak of meer informatie (0572) 36 01 50 of stuur een e-mail.

Marleen Weultjes
Oefentherapeut Cesar

 

Collendoorn 10
8103 RJ Raalte
Telefoon 0572 360150
marleen@cesar-raalte.nl

KP logo

logo-cesar

logoVvOCM

pat beoordeling 92weultjes